Hvis du skal flytte, skal du afgive en opsigelse skriftligt til os. 

Opsigelse kan ikke afgives telefonisk eller pr. mail. Du bør anføre i opsigelsen, hvornår fraflytning finder sted, således at vi kan søge at foretage genudlejning.

Opsigelsesvarslet fremgår af lejekontrakten.

Når vi har modtaget opsigelsen, sender vi en skriftlig bekræftelse. Samtidig beder vi dig kontakte os for at aftale et tidspunkt til gennemgang af lejligheden (flyttesyn).

Ved flyttesynet udarbejder vi en fraflytningsrapport, som angiver de fejl eller mangler, som enten su som lejer hæfter for. Ved flyttesynet skal lejligheden være tom og rengjort. Efter gennemgangen af lejligheden får du udleveret rapporten, som du bedes gennemlæse og underskrive. Hvis du ikke er enig i rapporten, kvitterer du blot for modtagelse af genparten. Du har også mulighed for at tilføje dine egne bemærkninger på rapporten.

Hvis du ikke er enig i, hvilke arbejder der skal udføres for din regning, kan dette spørgsmål indbringes for huslejenævn eller boligret.

Ved flyttesynet afleverer du også nøglerne til lejemålet. Vi sørger derefter for at rekvirere håndværkere til at udføre de nødvendige arbejder.

Vi sender en afregning af depositum/forudbetalt husleje, lejemellemværende, varmeudgift og eventuelle udgifter til istandsættelse af lejemålet til dig på din nye adresse, så snart opgørelsen foreligger. Flytter du midt i ejendommens varmeår, vil den endelige afregning af dit varmeforbrug afvente ejendommens årlige varmeregnskab.

Vi afmelder din fraflytning til varmemålerfirmaet.

Du skal selv afmelde el og gas til forsyningsselskabet.