Vedtægterne kan indeholde bestemmelse om sikkerhedsstillelse, således at de øvrige ejere undgår tab, hvis en enkelt ejer ikke kan betale sine fællesbidrag.

Denne sikkerhedsstillelse kan ske ved at der er tinglyst ejerpantebreve eller skadesløsbreve i de enkelte ejerlejligheder.

Det bliver dog mere og mere almindeligt, at vedtægterne i stedet tinglyses pantstiftende. Denne løsning er mere praktisk på længere sigt, da det er ikke nødvendigt at foretage ændringer i dokumenterne i forbindelse med ejerskifter, når vedtægterne er tinglyst pantstiftende.

Sikkerhedsstillelsen udgør normalt op til kr. 39.000 i hver lejlighed. Det er det beløb, som realkreditinstitutterne accepterer at respektere uden det får indflydelse på udmåling af realkreditlån.