I ejerlejligheder og andelsboliger er der en skillelinie mellem det, som er egen vedligeholdelse og det som foreningen skal sørge for.

Foreningen skal naturligvis tage sig af tag, ydermure mv., mens maling indvendigt naturligvis ligger hos den enkelte ejer/andelshaver.

Det følger af foreningens vedtægter, hvor grænsen mellem fælles og egen vedligeholdelse nøjagtig ligger.

Generelt er alt inden i lejligheden egen vedligeholdelse med undtagelse af lodrette strenge (faldstammer, vandrør, etc.)