Siden efteråret 2004 har det været muligt at opnå afdragsfri realkredit i en periode på op til 10 år. 

Hvis lånet herefter lægges om, vil afdragsfriheden i princippet kunne fortsætte uendeligt.

De afdragsfri lån har givet nogle nye muligheder på boligmarkedet, og de har uden tvivl været med til at presse priserne på ejerlejligheder i vejret. Det er muligt at skære ganske meget af ydelsen på en realkreditlån, hvis man vælger denne låneform.

Afdragsfri lån kan også benyttes i andelsboligforeninger, hvor man ønsker at holde boligafgiften nede, og hvor man ikke ønsker, at andelskronen skal stige meget. I den

Vi har ikke nogen klare anbefalinger i den forbindelse, men alle de tager afdragsfrie lån – uanset om det sker individuelt eller kollektivt (i en andelsboligforening) skal være klar over, at ved at skubbe en gæld foran sig, gør man sig mere sårbar i en situation, hvor der er brug for flere penge, hvad enten, det er fordi ejerlejligheden skal sælges, og man skal købe noget større, eller det er fordi foreningen skal have nyt tag på sin ejendom.

Læs mere om afdragsfrie lån hos reakreditinstitutterne.