Når der bliver oplyst et areal på en lejlighed, er det ofte bruttoetagearealet.

Dette areal fremgår af BBR (Bygnings- og Boligregisteret), og det er det areal, som skal benyttes i forbindelse med beregning af hensættelsesbeløb i lejeloven (udvendig og indvendig vedligeholdelse).

Bruttoetagearealet omfatter ydermure, halvdelen af mure mod andre lejligheder og andel i fællesarealer, trappeopgang mv.

Reglerne om beregning af dette findes i arealbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 27. juni 1983, nr. 311 om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler).

I ejerlejligheder beregnes endvidere et nettoareal på ejerlejlighedskortet. Det er det areal, som ligger indenfor ejerlejlighedens grænser. Det omfatter også mure, men det omfatter ikke andel i fællesarealer, og det er derfor normalt mindre end BBR-arealet.