Når den sidste udlejede lejlighed i en andelsboligforening frigøres og bortsælges som andelsbolig ophører andelsboligforeningens skattepligt. 

I den forbindelse antages det, at andelsboligforeningen bliver skattepligtig af den avance, som man har opnået ved salg af lejligheder. Der er tale om en almindelig ophørsbeskatning, når foreningens erhvervsmæssige virksomhed ophører.

Skattepligten omfatter ikke bare den sidst solgte lejlighed, men den omfatter alle solgte lejligheder, og derfor vælger mange andelsboligforeninger at beholde en enkelt lejlighed i stedet for at sælge den sidste lejlighed, da det vil udløse en større skattebetaling end provenuet ved salg af lejligheden.

Reglerne på området er dog ikke særligt klare, og det kan derfor ske, at de vil blive ændret ved nogle konkrete afgørelser.