Bygningsreglementet fra 1995 er det gældende bygningsreglement for større ejendomme.

Reglementet indeholder en lang række detailregler, der skal følges ved forskellige byggeopgaver

Der findes en række tillæg til reglementet, og det er altid en god ide at checke om der er kommet noget nyt til.

Reglementet findes på retsinfo og på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

På retsinfo er oplysninger altid opdaterede, men de kan være lidt vanskelige at finde rundt i, da tillægene ikke bliver skrevet ind i reglementet, men ligger løst.

Vi har lagt en udskrift fra ebst.dk frem til tillæg 11 her på siden.