Ejerlejlighedsejere kan ikke ekskluderes af ejerforeningen, og det kan derfor efter omstændighederne være temmelig vanskeligt at slippe af med en meget støjende eller ubehagelig ejerlejlighedsejer i en ejerlejlighedsejendom.

Iflg. ejerlejlighedslovens § 8 er det dog muligt at kræve, at en ejer fraflytter ejendommen. Bestemmelsen lyder således:

Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtigelser over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan ejerforeningen pålægge ham at fraflytte lejligheden med passende varsel.

Bestemmelsen kan kun benyttes overfor ejeren, og ikke overfor eventuelle lejere. Ejeren må dog i et vist omfang ”hæfte” for sine lejere.

Der skrives også ofte en særskilt bestemmelse ind i vedtægterne om, at ejerforeningen har samme rettigheder i forhold til lejere som udlejer. Det betyder, at foreningen kan sætte evt. lejere ud af ejendommen.

Misligholdelsen fra ejerlejlighedsejerens side skal være meget grov, og formentlig grovere end den, der er nødvendig for at sætte en lejer ud af en lejlighed.

Bestemmelsen giver kun mulighed for at forlange, at ejerlejlighedsejeren fraflytter ejendommen, og foreningen kan således ikke forlange at lejligheden sælges.