De fleste foreninger har en husorden, som er vedtaget på en generalforsamling.

Husordenen er de praktiske spilleregler, der gælder i det daglige mellem beboerne, og den kan normalt vedtages med almindeligt flertal på generalforsamling.

Overtrædelse af husordenen vil i gentagelsestilfælde og meget grove tilfælde kunne medføre, at den pågældende beboer skal fraflytte sin lejlighed. Det er dog generelt svært at gennemføre en sag mod en beboer alene på baggrund af en husordensovertrædelse, da det jo er et meget indgribende skridt at tvinge en beboer til at fraflytte.

Husordenen kan udformes på mange måder, og der kan naturligvis være forhold, som ikke er tilladte, som er så åbenbare, at man ikke skriver det i husordenen. F.eks. at det er forbudt at bål eller grille på trappeopgangen.

Tidligere handlede husordener meget om, at boldspil i gården var forbudt, men der er en tendens i retning mod at gøre husordenerne mere konkrete og mere vedledende, således at f.eks. ikke bare skriver at flasker skal i flaskecontaineren, men også skriver hvor den er henne.

Derfor bliver husordener meget individuelle, og jeg har prøvet at samle lidt stykker rundt omkring, som kan bruges til inspiration for jeres egen husorden.

Hvis I skal lave en ny husorden, vil I kunne bruge oplægget til inspiration, og når I har lavet jeres eget udkast, kan I drøfte det med jeres administrator og aftale den videre proces.