Det er normalt, at du mødes med sælger på ejendommen på overtagelsesdagen for at aflæse målere mv., overtage nøgler osv. 

Nogle ejendomsmæglere deltager også i denne overtagelsesforretning, men det er et fåtal.

Det påhviler sælger, at sørge for aflæsning af målere, og sælger skal – i sin egen interesse – sørge for at indsende aflæsningsresultaterne til forsyningsselskaberne. Vi skal bruge varmeaflæsningen her på administrationskontoret, hvis varmen skal fordeles mellem køber og sælger. Køber hæfter dog altid for hele varmeåret.

Sælger skal udlevere alle sæt nøgler til ejerlejligheden. Såfremt køber derefter ønsker at låsene bliver stillet om, må køber selv afholde udgifterne til dette.

Ifølge købsaftalen skal sælger aflevere ejerlejligheden ryddeliggjort, dvs. at der ikke må være efterladt møbler eller lignende medmindre der er aftalt. Der står imidlertid ikke direkte at ejerlejligheden også skal afleveres rengjort. Selvom langt de fleste sælgere efterlader ejendommen i pæn og ordentlig stand, sker det desværre en gang imellem, at sælger efterlader ejerlejligheden mindre pænt. Det kan man ikke gøre så meget ved, men det siger selvfølgelig noget om sælgeren!

Ifølge købsaftalen skal hvidevarerne være brugbare på overtagelsesdagen. Sælger giver dog ikke garanti for at hvidevarerne bliver ved med at virke. Hvis de efterfølgende ophører med at virke, er det dit problem. Derfor er det altid en god ide at kontrollere hvidevarerne hurtigt efter overtagelsesdagen for at se om der er problemer. Hvis der skulle opstå et problem, og der er gået noget tid efter overtagelsesdagen, vil sælger altid kunne hævde, at problemet er opstået efterfølgende.