Andelsboligforeninger er kun skattepligtige, når de driver erhvervsmæssig virksomhed.

Det sker normalt ved at andelsboligforeningen udlejer lejligheder, gavlreklamer eller lignende.

I disse tilfælde skal foreningen indgive selvangivelse, hvor den skattepligtige indkomst bliver opgjort, dvs. lejeindtægter med fradrag af driftsudgifterne, der kan henføres til den pågældende indtægt.

Det er sjældent, at skatten kan opgøres til et stort beløb i en andelsboligforening, da lejerne normalt ikke betaler høje huslejer, men man skal naturligvis være opmærksom på selvangivelsen alligevel.