I langt de fleste ejendomme bliver varmen leveret til de enkelte lejligheder fra ejendomme i form af centralvarme, fjernvarme eller lignende.

I disse tilfælde skal der ske betaling for varmeforbruget på baggrund af individuelle målere, medmindre ejendommen har fået en særlig dispensation.

Dette sker i praksis ved at der opkræves et a contobeløb sammen med de ordinære opkrævninger i løbet af året.

Når året er omme og ejendommen modtaget en opgørelse over det samlede varmeforbrug, bliver der aflagt et varmeregnskab, hvor den samlede udgift bliver fordelt på samtlige beboere.

Der bliver herefter udsendt en opgørelse til hver enkelt beboer, hvor det fremgår hvor meget der er betalt a conto i årets løb, og hvor meget det faktiske forbrug har udgjort.

Hvis der er brugt mere end det betalte a contobeløb, skal der ske en efterbetaling, og hvis der er brugt mindre, vil der skulle ske en tilbagebetaling.