Erhvervs- og Byggestyrelsen har udgivet en rapport om andelsboligsektorens rolle på boligmarkedet (117 sider).

"Analysens formål er at forbedre vidensgrundlaget på området. Analysen vil belyse,
hvilken rolle andelsboligsektoren spiller på boligmarkedet herunder: 

• Andelsboligers beliggenhed, størrelse og vedligeholdelsesmæssige standardset i forhold til øvrige boligformer. 

•Hvem der bor i andelsboligerne (fordelt på alder, indkomster, socialgrupper m.v.) set i forhold til andre boligformer. 

•En afdækning af fraflytninger og mobiliteten i andelsboligsektoren sammenlignet med andre boligformer.

•En afdækning af tilgængeligheden og adgangen til andelsboligerne, herunder
omfanget af brugen af ventelister, nepotisme og penge under bordet m.v.

•Priserne på andelsboliger, herunder anvendelsen af maksimalprisreglerne ved
salg af andelsboligerne. 

•Boligomkostninger og boligudgifter for beboerne i andelsboliger
sammenlignet med tilsvarende boliger i andre boligformer."