Et advokatforbehold er et forbehold, som gør det muligt at skrive under på en købsaftale, selvom advokaten endnu ikke har haft mulighed for at se papirerne igennem. 

Advokatforbehold

Ejendomsmægleren vil gerne have en underskrift så hurtigt som muligt – det er jo det ejendomsmægleren lever af! Det er der heller ikke noget galt med, bare der kommer et ordentligt advokatforbehold med, som gør det muligt at lave om på aftalen, når advokaten har haft lejlighed til at drøfte den igennem sammen med jer.

Vi anbefaler følgende forbehold: "Købers underskrift på købsaftalen er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i sin helhed. Indsigelser fra advokatens side skal fremsættes overfor ejendomsmægleren senest d. xxx, kl. xxx." Med det forbehold står I frit i de efterfølgende forhandlinger. Når I aftaler et advokatforbehold med ejendomsmægleren, bør I ringe og aftale tid for et møde med advokaten med det samme. Det er normalt ikke et problem at finde et tidspunkt med 1-2 dages varsel.

Fortrydelsesret

I modsætning til et advokatforbehold, som skal sættes ind i købsaftalen for at gælde, har køber altid en fortrydelsesret i 6 hverdage efter, at køber har modtaget sælgers underskrift på købsaftalen. Ejendomsmægleren skal udlevere et særligt bilag, hvor reglerne om fortrydelsesret er beskrevet. Fortrydelsesretten kan ikke bruges til at forhandle mindre ændringer i aftalen. Der skal normalt betales 1 % af købesummen, samtidig med at der fortrydes. Fortrydelsesretten skal derfor kun bruges i nødstilfælde.