Mange ejendomsadministrationer har tilknyttet inspektører, og de leverer på den baggrund byggeteknisk rådgivning i form af vurderinger, projektering og byggestyring til de ejendomme, som bliver administreret.

Vi anbefaler generelt, at man anvender professionel rådgivning ved vurdering af andelsboliger og ved gennemførelse af større byggearbejder på ejendommen.

For større ejendomme anbefaler vi også, at der laves en fast aftale om løbende rådgivning, ledelse af viceværter, etc.

Vi har i Administrationshuset valgt, at det er bedst for alle parter, at den byggetekniske rådgivning leveres af et separat selskab, som udelukkende kan fokusere på dette. Vi har til det formål etableret et søsterselskab: Din Ejendom.

Dette har givet os række fordele:

Vi kan tilbyde de samme ydelser i Administrationshuset, som i ejendomsadministrationer med egne inspektører.

Vi har fået mulighed for at få en anden ejerstruktur, hvor Ingeniør Martin Yde er medejer af Din Ejendom. Dette giver en stærkere og mere dedikeret ledelse.

Ingeniørfirmaet kan agere som et selvstændigt firma i konkurrence med andre selvstændige rådgivere. Herunder kan de lave arbejde for andre administratorer.

Ingeniørfirmaet kan tiltrække og fastholde mere kvalificeret personale end en traditionel in-house inspektørfunktion.

Ingeniørfirmaet har let adgang til alle Administrationshusets oplysninger om de enkelte ejendomme, da vi deler lokaler.

Vores kunder behøver ikke føle sig omklamret eller tvunget til at bruge Din Ejendom, da vi lægger vægt på, at det er helt frivilligt om man vil bruge "vores" ingeniører eller om man vælger nogen andre.