Hvem er de?

Ejendomsforeningen Danmark er interesseorganisation for udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark.

Foreningen har således to sektioner, udlejerne og administratorerne. De to sektioner har ofte, men ikke altid sammenfaldende interesser, idet ikke alle administratorer også ejer fast ejendom, og ikke alle udlejere ikke selv administrerer fast ejendom.

Ejendomsforeningen udgiver bøger, formularer, rådgiver medlemmerne, udgiver "HUSET" og deltager i den offentlige debat om fast ejendom i Danmark, og Ejendomsforeningen arbejder målbevidst på en professionalisering af administrationsbranchen.

Ejendomsforeningen driver www.lokalebors.dk, hvor man kan finde ledige erhvervslokaler.

Ejendomsforeningen har også fastlagt etiske regler for ejendomsadministration.

Administrationshuset er medlem af Ejendomsforeningen Danmark.