En del af ejendomsadministration er at sørge for at ejendommene er forsvarligt forsikrede.

Vi kan derfor som ejendomsadministratorer ikke undgå at skulle tage stilling til ejendommenes forsikringsforhold, og det sker løbende.

Generelt benytter vi i videst muligt omfang forsikringsmægler til denne opgave, og vi anvender Willis, der har indgået en aftale med Ejendomsforeningen Danmark, som giver fornuftige vilkår.

Forsikringsmægleren fordyrer normalt ikke forsikringen, idet alternativet er at være assurandørbetjent. Det vil sige, at mægleren får det honorar, der ellers ville have tilkommet assurandøren.

Assurandøren arbejder kun for et forsikringsselskabet, mens forsikringsmægleren i princippet arbejder for alle selskaber, og mægleren indhenter derfor der bedste tilbud, bistår ved skadesbehandlingen, etc.