Når en ejendomsmæglere skal sætte prisen er det ofte et spørgsmål om fingerspidsfornemmelse.

I udsendelsen "Hammerslag" på DR1, hvor ejendomsmæglere dyster mod hinanden for at finde den rigtige pris, kan man se hvor svært det kan være, når mægleren ikke lige er i sit eget lokalområde.

Der er nok ingen tvivl om, at lokalkendskab er den vigtigste kvalitet en ejendomsmægler overhovedet kan have.Når mægleren skal sætte prisen, sker det meget ofte ved, at mægleren først sætter en brutto/nettoydelse på ejendommen og derefter regner baglæns for at finde prisen.

Mægleren vil også skele til hvordan efterspørgslen er. Har mægleren lige solgt en tilsvarende ejendom på meget kort tid, vil prisen blive sat højere. Omvendt vil det trygge prisen, hvis der er flere sammenlignelige ejendomme, der allerede har været på markedet i længere tid.

I sidste ende vil det dog altid være et skøn fra mæglerens side, da huse er forskellige. Skønnet vil også være forskelligt fra ejendomsmægler til ejendomsmægler.

I dag er det helt almindeligt, at sælgere indhenter 3-5 værdiansættelser fra forskellige ejendomsmæglere i forbindelse med, at en ejendom sættes til salg. Det er ikke usædvanligt, at der er stor forskel på laveste og højeste værdiansættelse.

I den forbindelse er der ejendomsmæglere, der vælger at give sælger en optimistisk salgsvurdering, for det vil ofte være den ejendomsmægler, der byder højst, som får ejendommen til salg. Hvis det så ikke lykkes at sælge ejendommen, må ejendomsmægleren prøve at se, om sælger vil acceptere en prisnedsættelse.

En del at den kraftige prisstigning på ejendomme gennem de seneste år har nok været drevet af mæglernes indbyrdes konkurrence om at få ejendomme til salg.For køber betyder det naturligvis, at der ikke er nogen sandhed i priserne. Køber kan ikke stole på, at prisen er rigtig. I mange tilfælde vil mægler have gjort et godt og fornuftigt stykke arbejde, og prisen er derfor nogenlunde som den skal være. I andre tilfælde vil prisen være for høj. Købers eneste mulighed for at undersøge dette, er ved at se på andre huse i området og selv vurdere prisen ud fra dette kendskab.

I den forbindelse er det også interessant at se på, hvad boligerne reelt er blevet solgt for. Det man kan få en ide om ved at søge i Statstidende (Tingbladet), hvor registerede handler offentliggøres.