Dette er supplerende information om opdeling af ideelle anparter i ejendomme med mere end to beboelseslejligheder.

Hvilke ejendomme kan opdeles?

Ejendomme med to beboelseslejligheder kan altid opdeles, men større ejendomme kun kan opdeles, såfremt opdelingen er foretaget lovligt. I praksis betyder dette at opdelingen skal være sket før der blev indført et forbud mod opdeling af større ejendomme tilbage i 1970erne.

Bør man købe en sådan ideel anpart?

Det må generelt frarådes at købe anparter i ejendomme, som ikke er lovligt opdelt, idet alle ejere i princippet ejer en del af hele ejendommen, og ingen kan håndhæve brugsret til deres egen lejlighed.

Kan man foretage en sådan opdeling idag?

Det må også frarådes at forsøge opdeling i strid med reglerne, idet det vil kunne medføre meget store erstatningskrav fra senere købere, såfremt de har været i god tro om opdelingens lovlighed.

Problemet opstår under alle omstændigheder, når samejeoverenskomsten sendes til tinglysning.

Hvad med de lovligt opdelte ejendomme, hvor der aldrig er blevet tinglyst samejeoverenskomst?

Der findes mange ældre ejendomme, der er lovligt opdelt, men hvor der aldrig er tinglyst samejeoverenskomst. Det kan være vanskeligt at få tinglyst en sådan samejeoverenskomst, idet tinglysningskontorerne normalt tager det udgangspunkt, at en opdeling er ulovlig, indtil det modsatte er bevist.

Mange ejendomme har forgæves forsøgt at tinglyst samejeoverenskomst, og mange har fået oplyst af deres advokat, at dette ikke kan lade sig gøre.

Vi har imidlertid hos advokatfirmaet FrølundWinsløw tinglyst samejeoverenskomster på sådanne ældre ejendomme i en række tilfælde, og vi ved således hvornår det kan lade sig gøre, og hvordan det skal gøres.