Hvis man mener, at man er blevet snydt - eller bare dårligt behandlet i banken, kan man klage til pengeinstitutankenævnet.

Det er en forholdsvis enkel, billig og hurtig sagsbehandling, som foregår på et skriftligt grundlag.

Det er normalt ikke muligt at få dækket omkostninger til advokatbistand i forbindelse med en sag for Ankenævnet. Den retshjælpsforsikring, der er indeholdt i de fleste private forsikringer undtager nemlig tvister, som kan behandles ved et klagenævn, idet forbrugerne forudsættes at kunne håndtere den slags sager selv.

Se mere på Ankenævnets hjemmeside. Ankenævnet vejleder også om udfyldelse af klageskema mv.

Pengeinstitutterne kan dog vælge efterfølgende ikke at følge ankenævnets afgørelse, hvis de mener, at afgørelsen er forkert, og at den bør prøves ved domstolene.