Vi bruger en del tid i Administrationshuset på at udvikle vores administrationsydelse og forbedre denne til glæde for de foreninger, som vi administrerer.

Meget af det som vi gør er fuldstændig usynligt for alle andre end os selv - i hvert fald på kort sigt, og det er nok i sig selv en god grund til at fortælle lidt om det.

Vi strukturerer, automatiserer og beskriver vores processer.

En række af de ydelser, som man leverer som administrator, som handler om bogføring, betaling af regninger, afstemning af konti, udsendelse af rapporter, gennemførelse af handler osv. er ydelser, som vores kunder, ejerforeninger og andelsboligforeninger med rette kan forvente bare fungerer.

Disse processer er helt grundlæggende for administrationsydelsen, og vi kører en serie interne processer, der skal sikre, at disse processer kører sikkert og ensartet.

De færreste foreninger opdager dette. Enkelte foreninger vil dog opleve, at vi ændrer nogle processer, og det kan betyder, at nogle foreninger, der har deres egne indarbejdede processer bliver nødt til at ændre disse for at tilpasse dem til den fælles løsning.

På andelsbolighandlerne har vi allerede med stor succes gennemført en række tiltag, som sikrer gnidningsfrie overdragelser og korrekt afregning.

Vi fokuserer på foreningsdialogen.

Vi har fokus på administration af ejerforeninger og andelsboligforeninger, fordi at disse administrationer er karakteriseret ved, at beboerne er beslutningstagere. Det kræver dialog beboerne imellem og mellem beboere og ejendomsadministration.

Vi bruger vores intranet som det primære redskab i denne dialog, og vi udvikler det løbende med nye funktioner.

Vi bygger varige samarbejdsrelationer.

Vi bygger selvfølgelig varige relationer til vores kunder i ejendomsadministrationen, men vi bygger også varige relationer til andre samarbejdspartnere, bank, realkredit, forsikringsmægler, arkitekter, advokater og andre rådgivere.

Tillid er en meget vigtig faktor for os. Det er vigtigt, at man kan stole på os, og at vi kan stole på dem, som vi skal samarbejde med. Det gør samarbejdet hurtigere, lettere og billigere.

Både vi og vores foreninger har stort udbytte af sådanne relationer, og vi kan også benytte relationerne til at tilforhandle vores foreninger bedre vilkår.