Hvordan kan man forhandle pris på en ejerbolig?

Prisen på en fast ejendom kan selvfølgelig forhandles. Det kan næsten alle priser i dag.

Det er ikke altid, at prisen skal forhandles ned. Der findes situationer, hvor to købere ønsker at købe den samme ejendom, og hvor de byder hinanden op. I de tilfælde kunne man måske sige, at ejendomsmægleren havde sat prisen for lavt, men det viser blot, at der ikke findes noget som er en 100% rigtig pris.

Der findes ingen patentløsninger for, hvordan man skal forhandle prisen på en fast ejendom. Det er et spørgsmål om stil og situationsfornemmelse.
Det er næsten altid ejendomsmægleren, der forhandler på sælgers vegne. Selvom ejendomsmægleren ofte siger, at han eller hun blot er budbringer, har ejendomsmægleren et stort ord at skulle have sagt, når sælger træffer sin beslutning. Man skal derfor betragte ejendomsmægleren som modpart i forhandlingen – uanset hvilken rolle ejendomsmægleren selv lægger op til at have.

Ejendomsmægleren gider normalt ikke at bruge ret meget tid på løse prisindikationer, der ligger langt fra udbudsprisen. Hvis man føler, at ejendomsmægleren ikke tager et tilbud alvorligt, kan det være en god ide at lave et skriftligt tilbud. Det skal mægleren videregive til sælger, og på den måde kan man være sikker på, at tilbudet i hvert fald kommer frem til sælger. Det er også en god ide, hvis der er meget stor forskel på udbudsprisen og den pris, som man som man vil tilbyde. Et skriftligt tilbud viser seriøsitet i dette tilfælde.

Husk på at ejendomsmægleren handler ejendomme hver dag. En god ejendomsmægleren kan ofte se, når køber allerede har besluttet sig for at købe – uanset prisen. Og så er det svært at handle!

Det kræver tålmodighed at forhandle prisen. Det er let for ejendomsmægleren at afsløre en køber, der alligevel vil købe til en højere pris ved at trække tiden lidt ud. Hvis køber hele tiden ringer til mægler for at rykke for sælgers svar på et tilbud, så vil køber nok alligevel også købe til en højere pris.

Det er meget almindeligt, at der handles på tilstandsrapporten. Det kan være nogle af de ting, der er nævnt i tilstandsrapporten, som man aftaler, at sælger skal udbedre. Det kan også være nogle udgifter til en kommende tagudskiftning eller lignende, som man aftaler at sælger skal betale.

Man skal være realistisk, når man handler pris. Hvis sælger lige har sat ejendommen til salg, skal man ikke forvente, at sælger vil acceptere et stort prisnedslag. Man må også prøve at se tingene lidt fra sælgers situation. Det afhænger også af ejendomstypen. Jo dyrere en bolig er, jo større udsving kan der være på prisen. Det siger sig selv.

Omvendt vil sælgers vilje til at gå ned i pris stige i takt med tiden. Men samtidig stiger risikoen også for at der kommer en anden køber forbi!