I forbindelse med låneomlægninger af realkreditlån i andelsboligforeninger skal vi ofte forholde os til hvilket realkreditinstitut lånet skal optages i.

Vi vælger ofte at lade lånet fortsætte i det realkreditinstitut, hvor der allerede er optaget, og vi har ingen præferencer for et realkreditinstitut frem for et andet. Vi modtager ikke provision eller andet fra realkreditinstitutterne, og vores eneste interesse er et foreningen opnår et godt lån.

Vi tager honorar direkte hos foreningen for vores bistand i forbindelse med låneomlægningen, og honoraret afhænger primært af den medgåede tid. Der er således ikke tale om at vi tager mere store honorarer, blot fordi lånene er store.

Generelt er der to forhold, der kan få at til at flytte realkreditlån fra et institut til et andet. Det ene er, hvis realkreditinstituttet ikke vil give konkurrencedygtige priser på bidrag, lånesagsomkostninger, etc., og det andet er, hvis realkreditinstituttet ikke leverer en hurtig og kompetent sagsbehandling.

Vi oplever ikke generelt problemer med hverken de priser eller den service vi får, selvom vi lejlighedvis bliver nødt til at fortælle, hvad vi opfatter som konkurrencedygtige priser, førend de bliver påført lånetilbudet.