Alle etageejendom, der er opført før 1. januar 1974 har hidtil været undtaget krav om etablering af fælles postkasseanlæg. 

Det er imidlertid nu et krav, at der etableres sådanne anlæg senest d. 31. december 2009, og alle foreninger skal derfor så småt til at tænke på, hvorledes postkasseanlægget skal placeres.

Som udgift skal påregnes ca. 1.000 kr. pr. enhed ex. moms. for en billig løsning. Administrationshusets Rådgivende Ingeniører har lavet en rammeaftale for de ejendomme, som vi administrerer. Se link nedenfor.

Bestemmelsen fremgår af bkg. 1313 af 2004, § 9, der har følgende ordlyd:

§ 9. Brevkasseanlæg skal opstilles i etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv m.v.). I etageejendomme, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før den 1. januar 1974, skal der etableres brevkasseanlæg senest den 31. december 2009. Når brevkasseanlægget er etableret, leveres forsendelserne til samtlige afleveringssteder i ejendommen til anlægget. Brevkasseanlæg skal opstilles i stueetagen i hver opgang eller ved indgangsdøren og skal omfatte samtlige afleveringssteder i ejendommen.

Stk. 2. Det påhviler ejeren af ejendommen at opstille brevkasseanlæg.