Nyt navn - nye forbedringer

Fra onsdag d. 8. oktober 2009 har Administrationshusets Rådgivende Ingeniører skiftet navn til ARI - Byggerådgivning.

ARI har gennem første halvår af 2009 udviklet nye interne arbejdsgange og ændret måden vi projektstyrer på. ARI har nu et projektledelsessystem som hører til blandt branchens bedste.

Årsagen til navneændringen er at vi gerne vil have et mere mundret navn samt signalere at vi i dag også betjener eksterne kunder, bl.a. Nykredit, Kuben, Pihl & Søn mfl.

Samtidig frigives vores nye hjemmeside www.ari.dk. På hjemmesiden findes råd og vejledning om byggeprocessen og rådgiverens opgaver, og artikler om emner som ARI har valgt at behandle mere indgående. Artikelsamlingen opdateres løbende med aktuelle emner, der enten afspejler tidens trend (eks. finanskrisen), eller med indhold som relaterer til vores kunders aktuelle udfordringer.

ARI’s fundament er fortsat Administrationshusets ejendomme. Hverken dette forhold, eller vores tætte samarbejde med Administrationshusets medarbejdere vil ændre sig.

Martin Yde vil fremover primært være fokuseret på de nye forretningsområder, mens Peter Riber vil have det overordnede ansvar for alle projekter i Administrationshusets portefølje.

Vi inviterer hermed både gamle og nye kunder velkomne på www.ari.dk, og til samarbejde på nye spændende projekter i tiden der kommer.