Som bekendt er de skattelettelser fra skattereformen bl.a. finansieret ved forhøjelser af grønne afgifter. 

Regeringen har i forårspakken 2.0 vedtaget følgende forhøjelser på energiprodukter:

  • Den 1. januar 2010 forhøjes energiafgiften på olie, gas og kul, der anvendes som brændsel, med 15 pct.
  • Den 1. januar 2010 forhøjes energiafgiften på el med 5 pct.
  • Den 1. januar 2011 indføres der en tillægsafgift på el på 6 øre pr. kWh.

I administrationen er vi i gang med at tage højde for disse afgiftsstigninger i budgetlægning for 2010. Vi vil i den forbindelse også se på behovet for at opregulere aconto betalingerne hos både erhverv, ejere og andelsboliger, så vi ikke skal opkræve for store efterbetalinger næste år. Lejere skal varsles iht. lovgivningen med 6 uger. Andelshavere og ejere forventer vi at regulere efter behov uden særligt varsel, men mindre bestyrelserne specifikt meddeler andre ønsker. Dette skal ses som en del af en generel opstramning rettet mod at sikre at vores foreninger ikke står med for mange penge i klemme ved manglende betaling fra særligt lejere og ejere.

Se evt. link til SKATs artikel