Landsskatteretten har i en afgørelse d. 28. september 2010 afgjort, at når en andelsboligforenings levering af brugsrettigheder til andelshaverne mod betaling af boligafgift må sidestilles med udlejning af fast ejendom, der er fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Dette har i praksis betydning for andelsboligforeninger, der har ansatte viceværter, og foreninger, der udlejer p-pladser til medlemmerne.

Lønsumsafgift

Andelsboligforeninger har i lighed med grundejerforeninger og ejerforeninger skullet betale lønsumsafgift efter Skats tidligere praksis, men fremover vil der ikke skulle betales lønsumsafgift, idet andelsboligforeningerne bliver sidestillet med udlejningsejendomme. Landsskatterettens afgørelse betyder derfor, at der ikke skal betales lønsumsafgift af løn til viceværter (ejendomsfunktionærer) eller andet personale i andelsboligforeninger.

Derved sparer foreningerne en udgift, der kan være betydelig.

Andelsboligforeninger, der har betalt lønsumsafgift, kan få pengene tilbage for perioden siden 2007, hvis der søges om det.

Administrationshuset har allerede ansøgt om tilbagebetaling for de foreninger, som har betalt lønsumsafgift.

Parkeringspladser

Som følge af at andelsboligforeningerne anses som udlejere i forhold til andelshavere, vil udleje af parkeringspladser også kunne anses som en accessorisk udlejning, ligesom når der udlejes en parkeringsplads til en lejer. Det betyder, at andelsboligforeninger fremover heller ikke skal afregne moms af deres udleje af parkeringspladser til andelshaverne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Der kan også søges om tilbagebetaling af moms, men dette er mere kompliceret, idet der i kravet skal modregnes de besparelser, som andelsboligforeningen har opnået som følge af den urigtige afgiftsmæssige behandling, f.eks. i form af momsfradrag ved anlæg, reparation og vedligeholdelse af parkeringspladserne.

Dette kan derfor let blive administrativt tungt, således at omkostningerne ved dette overstiger tilbagebetalingsbeløbet. Derfor har vi valgt at vurdere dette individuelt sammen med bestyrelserne i de foreninger, hvor det kan komme på tale.

For yderligere oplysnininger, se SKM2010.712.SKAT på SKAT's hjemmeside .