Efter et langt løbende fald i den korte rente og en stille sivende lang rente gennem 2009 har renterne nu tilsyneladende fundet et stabilt niveau omkring 1,8% for den korte rente og 5% for den lange rente. 

Det tegner lige nu til at dette er niveauet vi kommer til at have indtil der kommer håndfaste tegn på at krisen klinger af, hvor en stigning så må forventes.

For den korte rente er der ikke noget der tyder på at den når at stige betydeligt i løbet af 2010 og vi tør således godt håbe på at vi også får en billig rente på F1 lånene i 2011. De mest pessimistiske analytikere forventer lige nu en rente på omkring 2,5% om et år og det er jo stadig meget lavt. Så længe vi har en kort rente på under 3% vil vi betegne den som billig.

Den lange rente er lidt vanskelig lige nu. Den er faldet meget langsomt gennem et stykke tid og lige nu er 5% obligationen faktisk over 100 og lukket. 4% obligationen er åben, men med en meget dårlig kurs. Det er således et skidt tidspunkt at tage et fast forrentet lån. Vi må forvente, at hvis den korte rente holder sig stabilt lavt gennem en længere periode, så vil dette langsomt trække den lange rente nedad, fordi investorerne gradvis tager større risici og efterspørger en højere rente end det, som fås på de korte obligationer. Den lange rente vil dog også være meget følsom overfor pludseligt stemningsskift i markedet. Vi mener, at hvis 4% obligationen kommer op på kurs 96, vil det for alvor blive interessant med fastforrentede lån igen. Vi følger udviklingen nøje.