Bogen Andelsboliger af Adv. Finn Träff og Dir. Rasmus Juul-Nyholm, de to ejere af Administrationshuset A/S, er nu udkommet på Thomson Reuters forlag. Bogen er en fagbog rettet mod administratorer, advokater, mæglere, selvadministrerende foreninger, den finansielle sektor og andre der arbejder med andelsboliger.

Bogen er skrevet for at samle og strukturere vores viden og metoder omkring drift og udvikling af andelsboligforeninger. Bogen omhandler både juridiske og økonomisk/finansielle emner og har en meget operativ form med værktøjer og tjecklister. Bogen bruges internt i Administrationshuset i uddannelsen af vores eget personale.

Der er tale om en lærebog for professionelle på 550 sider, men den kan også med fordel bruges af engagerede og erfarne bestyrelsesmedlemmer.
Bogen bestilles hos forlaget Thomson Reuters.

Overordnet indholdsfortegnelse:

 • Foreningens vedtægter og struktur
 • Reglerne om stiftelse og opløsning
 • Foreningens ledelse og generalforsamling
 • Den daglige drift
 • Administration
 • Bygningsdrift og vedligeholdelsesplanlægning
 • Medlemmernes rettigheder og pligter
 • Regnskab og budgetlægning
 • Finansiering
 • Økonomi- og risikostyring
 • Overdragelse
 • Misligholdelse

Læs mere om bogen og bestil på forlagets hjemmeside.