Det var lidt måbende, at vi så meddelelsen om, at Amagerbanken går konkurs søndag aften. 

Banken har været på vej op og ned ad graven mange gange i de sidste par år, og det er slet ikke nyt, at banken har store udfordringer på grund af sine erhvervsudlån - Men konkurs?

Første opgave var selvfølgelig at sikre os, at ingen af vores ejendomme havde penge i klemme. Vi bruge (eller brugte) ikke Amagerbanken som bankforbindelse, men enkelte foreninger kunne have fastholdt et gammelt engagement. Heldigvis var det kun et par konti i Amagerbanken og med indestående langt under de 100.000 Euro som er garanteret, så denne konkurs får ingen direkte konsekvenser for nogen af vores ejendomme.

Men kommer det til at betyde i øvrigt? Først og fremmest er dette en reminder. Bankpakke I er udløbet, og det betyder, at alle er nødt til at forholde sig aktivt til hvor man placerer sine penge – hvis man har mere end 100.000 Euro, der skal placeres, hvilket sker jævnligt i foreningerne. Selv små foreninger kan let have et stort beløb stående på driftskontoen i forbindelse med en andelsbolighandel eller en byggesag, og således som vi ser det, er der tvivl om disse indbetalinger er dækkede!

Iflg. loven er deponeringskonti i forbindelse med handel med fast ejendom omfattet, men iflg. andelsboligforeningsloven indbetales beløbet til foreningen, og det indgår dermed ikke på en særskilt deponeringskonto.

Vi synes dog ikke, at dette er helt rimeligt, og derfor beder vi Ejendomsforeningen Danmark, der er brancheforening for ejendomsadministratorerne, om at kigge nærmere på problemstillingen.

Dog skal man huske, at det er nettobeløb, dvs. at hvis foreningen i øvrigt har gæld til samme pengeinstitut, vil man kunne trække denne gæld fra, inden de 100.000 Euro beregnes. Det centrale er imidlertid, at en bank i disse tider ikke bare er en bank. Som bankkunde skal man forholde sig til sin banks soliditet og ikke bare hoppe på det første og bedste tilbud om høj rente på indlån!

Dertil er der en ubehagelig mulighed for endnu en konkurs i en dansk bank skader hele den danske banksektor. Her tænkes på at disse begivenheder kan gøre det vanskeligere og dyrere for også solide danske banker at skaffe kapital, hvilket giver en højere rente for kunderne. Om dette sker er meget vanskeligt at sige (og måle) og vi håber det bliver ved trusslen.

Men hvad med Amagerbanken? Vi undrer os stadig over konkursen, og umiddelbart kan vi se på årsager:

Enten har den gamle ledelse og Finanstilsynet foretaget nogle meget voldsomme fejlskøn igennem de sidste år. I så fald har systemet svigtet stort. Banken er jo blevet undersøgt mange gange, og den har fået tilført ny kapital af flere omgange.

Eller også har den nye ledelse udført en unødvendig voldsom nedskrivning for at sikre sig, at de ikke selv kom til at stå med ansvaret for yderligere nedskrivninger. Dette er sket mange gange før. En nytiltrådt ledelse benytter den første tid til at foretage meget voldsomme nedskrivninger, mens man kan give den gamle ledelse skylden. Dette giver et godt udgangspunkt for at kunne præstere gode resultater fremadrettet. Hvis dette er tilfældet, er man dog gået lidt for grundigt til værks...

Vi kender ikke banken, og vi kan ikke vurdere om det er den gamle ledelse, der var for optimistisk eller om den nye ledelse har gået med både livrem og seler.

Det er der nok heller aldrig nogen, der finder ud af, da nogle profetier har det med at blive selvopfyldende. Konkursboer får sjældent de bedste priser, netop fordi det er konkursboer, så vi er ikke optimistiske.

Alle de private kunder vil dog formentlig ret hurtigt blive videresolgt til en anden bank. Amagerbanken havde en stor base af gode kunder på Amager, og den skal nok være penge værd. De få konti vi har fundet vil vi nu i ro og mag flytte.

Læs evt. nedenstående uddybende analyse fra Niels Lunde her >>>