Efterspørgslen på rådgivning og anbefalinger omkring de nye regler for fjernaflæste målere er fortsat mange

 Som resultat af vores artikel om ny lovgivning vedr. fjernaflæste målere,(tryk på linket hvis du ikke har læst den endnu) har vi fået mange spørgsmål om, hvad vi anbefaler vores kunder at gøre og det giver vi et bud på i denne artikel.

Hvad skal vi gøre?

Hvordan den enkelte ejendom og forening skal handle i denne situation, er betinget af ejendommens nuværende løsning, og samtidigt i hvilket omfang beboerne er parate til at tage næste skridt. I det følgende opsummeres tre målerløsninger:  

Manuelt aflæste målere

Hvis man i ejendommen har  manuelt aflæste forbrugsmålere, hvor en fagperson skal ind i den enkelte bolig for at aflæse målerne, så er det vores klare anbefaling, at man bruger anledningen til at få udskiftet hele løsningen for i stedet, at få en tidssvarende og nem løsning (læs: ’Hvad anbefaler Cobblestone’ sidst i artiklen).

Fjernaflæste målere

Hvis man i ejendommen i stedet har  fjernaflæste forbrugsmålere, så foregår aflæsningen ofte ved at målerfirmaet periodisk, sender en medarbejder ud i opgangen med en modtager, som indsamler målinger fra de enkelte målere i lejlighederne i opgangen. Med det nye lovkrav om at målerne skal aflæses én gang månedligt, så indebærer det enten, at denne medarbejder fremover skal oftere forbi, eller at der er behov for at få installeret udstyr til online opsamling og afsendelse af data til målerfirmaet. Dertil kræver det, at målerfirmaet sætter en løsning til rådighed, som udsender opgørelser én gang om måneden, og/eller en online-løsning hvorfra beboerne selv kan følge deres forbrug.

Opdateringen af ovenstående setup kan blive en stor omkostning, og det bør derfor sammenholdes med prisen på en ny og moderne løsning. Derfor anbefaler Cobblestone, at I både får tilbud på ovenstående opdatering, og herudover på en ny opsætning for at opveje begge muligheder mod hinanden.

Online-målere

Hvis man i ejendommen allerede har online-målere, så er der med stor sandsynlighed også mulighed for at udsende opgørelser månedsvis, og/eller at give adgang til en digital beboerportal. I dette tilfælde er vores anbefaling, at I bør kontakte jeres målerfirma, og forhøre jer om hvad de kan tilbyde, når det kommer til den månedlige beboerinformation. Endelig kan I også overveje at få et tilbud på en ny løsning, hvis I ønsker at udvikle efter at optimere indeklima, energiforbrug og automatisering. Dette kan I læse mere om herunder.

Hvad anbefaler Cobblestone?

Hos Cobblestone ser vi forbrugsmålere som en vigtig del af ejendommens tekniske infrastruktur, som vi kommer til at gøre mere brug af i fremtiden. Derfor mener vi også, at forbrugsmålere skal kunne andet og mere end at fordele udgifter.

Vi anbefaler leverandører, som både leverer automatiserede forbrugsregnskaber, men samtidig leverer en IOT-infrastruktur, som bl.a. gør beboerne i stand til løbende at følge deres forbrug af varme, vand og el. Dertil at det er muligt at tilkoble sensorer som muliggør analyse af fugt, indeklima, sivning og lækage, og dermed tidlig håndtering af potentielt meget dyre skader på ejendommen. Dette sikrer en mere bæredygtig løsning samt sparer tid og penge og man undgår ubehagelige overraskelser.

Cobblestone har særligt udvalgte leverandører som kan levere disse løsninger til konkurrencedygtige priser. 

Bliver din forening ikke allerede administreret hos os, så kan du nemt og hurtigt få et tilbud på administration lige her