Renterne stiger og indlånsrenterne er nu positive. Det skaber muligheder, hvis man har større indeståender i banken. 

Vi har i fjerde kvartal 2022 igen oplevet stigende renter, og siger derfor farvel til de negative indlånsrenter i Nationalbanken. Flere banker har valgt at følge med, og har således hævet deres indlånsrente, så denne ikke længere er negativ.

Dette betyder, at hvis man har haft større indeståender i banken, så undgår I nu at betale banken for at opbevare foreningens penge.

Med de stigende renter byder vi også igen velkommen til bankproduktet ”aftaleindlån”, som vi ikke har benyttet os af i mange år.

Aftaleindlån er en aftale om, at I som bankkunde, binder en del af jeres indestående på en separat konto i et givent antal måneder, hvilket bliver gengældt med en fornuftig rente. Renten på aftaleindskud svinger hele tiden, men senest har vi set renter på over 2 % ved en binding på 12 måneder.

Beløbsstørrelsen skal som udgangspunkt være over 500.000 kr. (og max 100.000.000 kr.). Nogle banker stiller dog krav om større beløb, som vi har set helt op til minimum 2 mio. kr.

Skulle der blive behov for pengene, inden udløbet af den bundne periode, skal man være opmærksom på, at der skal betales et indfrielses- og administrationsgebyr til banken. Størrelsen på gebyrerne er afhængig af rentens udvikling i aftaleperioden og hvor lang tids binding der er tilbage, dog udgør det minimum 1.000 kr. 

Dertil er det også således, at hvis renten stiger, mens pengene er bundet, så er det kun den aftalte rente man vil modtage.

Har man et større privat indestående kan der også være mulighed for at binde pengene i privat regi. Vi anbefaler, at man kontakter sin bankrådgiver herom direkte, hvis det skulle have interesse.

Skulle man have interesse i at høre nærmere om, hvordan man kan håndtere det i sin forening kan I kontakte os på kontakt@cobblestone.dk