Den store refinansiering af rentetilpasningslån i december nærmer sig. Refinansieringen er den operation hvor rentetilpasningslån (flex-lån, F1, lån mv) får en ny rente for den kommende periode. 

Et år for F1, 3 år for F3 osv. I praksis sker det ved at de obligationer der ligger bag dine lån udløber og realkreditinstituttet sælger nogle nye obligationer. Prisen på dit lån fastsættes så efter den pris som markedet kræver lige nu.

De finansielle markeder er som bekendte i krise lige nu og det betyder at meget store summer penge søger ud af bl.a. aktier og over i realkreditobligationer. Dette giver høje kurser og dermed lave renter.

Rentestrukturen for F-lån ser i dag ud som følger (kontantrente):

F1: 1,33% F3: 1,56% F5: 1,91% F10: 2,80%
Renten på et 30 år 4% kontantlån er til sammenligning 4,87%

En pudsighed er dertil at renten på euro-lån er højere end lån i DKr lige nu.

Som det ses er rentekurven meget flad. Dvs. at det koster meget lidt at få en sikker rente flere år ud i fremtiden. Dette skal tolkes sådan at markederne ikke regner med betydelige rentestigninger de kommende år og derfor stiller sig tilfredse med lidt. Til sammenligning lå en F5 sidste år på 2,8% som også var en lav og fornuftig rente.

Har man rentetilpasningslån bør man benytte lejligheden til at overveje om man skal fortsætte med dette. Rentetilpasningslånene har den indbyggede mulighed at man kan lave en profilændring. Dvs. at man, stort set uden omkostninger, kan gå fra f.eks. en F1 til F5 og låse sin rente i fem år. En anden mulighed er naturligvis at gå i fastforrentede lån, men det kræver en fuld omlægning og er væsentlig dyrere. Har man euro-lån bør man måske også overveje at flytte den til krone-lån.

Om man skal købe sig til noget billig rentesikring gennem en profilændring er et spørgsmål om belåningsgrad og risikopræferencer. Som vi har skrevet mange gange før, så er rentesikring en forsikring og den koster altid. Man skal også være opmærksom på at man låser sit lån i de 3, 5 eller 10 år man låser renten. Falder renten yderligere, og skal man ud af lånet, så er kursen over 100 og det koster ekstra.

Har man imidlertid en stor gæld og vil betydelige rentestigninger give problemer, så er en sikring gennem en profilændring en meget billig løsning. Vi anbefaler generel at man ikke låser sig mere end fem år, med mindre man er meget sikre på at man ikke skal ud af lånet de næste ti år. Og ti år er lang tid. Husk at en F10 er som et gammeldags ikke konverterbart lån, bare på 10 år.

Tag fat i ejendommens administrator hvis I ønsker at drøfte mulighederne yderligere.