Manglen på ladestandere i foreninger, og særligt etageejendomme er en af årsagerne til at el-bilen fravælges, når der skal købes ny bil. Derfor har regeringen m.fl. nu nedsat en pulje på 50 mio. til medfinansiering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg ved boligforeninger og andels- og ejerforeninger, hvor beboerne ikke har adgang til opladning ved boligen. Fristen for ansøgning om tilskud udløber den 30. november 2021.

Krav til at søge om tilskud:

  • Fuldmagt til ansøger fra tegningsberettiget i foreningen
  • El-ladestandere der søges om tilskud til skal etableres på foreningens eget parkeringsanlæg
  • Dokumentation for tilslutning på generalforsamling indhentes og eftersendes senest 6 måneder fra tilsagn om tilskud
  • Ansøger må ikke have modtaget statsstøtte der overstiger 200.000 EUR i indeværende og de to forudgående regnskabsår

Jo større antal boliger der er i foreningen og desto længere væk der er til nærmeste offentlige tilgængelige ladestander, des højere prioriteres ansøgningen af Bolig- og planstyrelsen.

 

Der kan søges om tilskud til 1 ladestander for hver 20. bolig i foreningen. Det kan forstås således:

  • Under 20 boliger – 1 ladestander,
  • 20-39 boliger – 2 ladestandere,
  • 40-59 boliger – 3 ladestandere osv.

Tilskuddet udgør ved tilsagn 25% af de tilskudsberettigede udgifter. I kan læse mere om tilskudsordningen og ansøge her: https://bpst.dk/tilskud-til-ladestandere

 

Når man søger kræver det et overslag over de skønnede udgifter, samt viden om afstanden til nærmeste offentlige ladestander. Søger man som forening, skal man samtidig orientere administrator herom, da der efterfølgende skal træffes beslutning på en generalforsamling.

 

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte din daglige kontaktperson hos os.

 

Kilde: Bolig- og planstyrelsen
Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash