Flere foreninger har større beløb stående i banken og betaler negative renter af indeståendet. De negative renter kan undgås, hvis man har en skattekonto.  

Hvordan finder vi ud af om vi kan undgå negative renter?

I foreninger hvor man har skattepligtig indkomst og dermed en skattekonto, samtidig med at man har en større likviditet, kan det være en mulighed, at overføre den frie likviditet til skattekontoen og dermed undgå betaling af negative renter i banken.

Muligheden gælder kun for foreninger, som er skattepligtig efter selskabsskatteloven af indtægter der kommer fra andre end foreningens medlemmer. Eksempelvis ved erhvervslejere, eller andre lejemål af erhvervsmæssig karakter, hvis foreningen er momsregistreret eller aflønner personale. I de foreninger vil der også årligt blive udarbejdet et skatteregnskab af revisor. 

Beløbet der indbetales til skattekontoen bør være af en anselig størrelse, og der skal naturligvis forinden tages højde for foreningens drift, projekter og eventuelle andelsoverdragelser mv. Det hjælper vi gerne med at vurdere for jer.

Hvad er udbetalingsgrænsen?

Har jeres forening tidligere ændret udbetalingsgrænsen til over 350 mio. kr. vil den automatisk blive sat til 0 kr. fra 1. februar 2022 og eventuelt indestående vil blive udbetalt. Man skal derfor være opmærksom på at ændre udbetalingsgrænsen til under 350 mio. kr. hvis man ikke ønsker en udbetaling.

Hvor længe kan vi gøre brug af ordningen?

Fra den 1. februar 2022 og frem til d. 1. maj 2023 kan der overføres helt op til 350 mio. kr. Derefter skal man forvente at pengene bliver udbetalt automatisk igen, da udbetalingsgrænsen igen falder til under 200.000 kr., da ordningen pt. ikke løber længere.

Hvad er risikoen?

Det er Staten, som pengene skal overføres til, så der er ikke nogen større risiko end at have dem stående i banken. Pengene kan udbetales til foreningen igen med en ekspeditionstid på pt. ca. 14 dage. 

Tag gerne fat i jeres daglige administrator, hvis muligheden kunne være interessant for jer, eller I har spørgsmål til emnet.


Foto: Unsplash