Pr. 1. juni 2011 er der indført en BoligJobordning der medfører at der gives et fradrag i skatten for lønudgifter til istandsættelse i hjemmet og hjælp til rengøring mv.

Ordningen er indført som en forsøgsordning til og med 2013. Ordningen tilgodeser bl.a. behovet for bedre boliger og mere energieffektive boliger, idet der med ordningen gives fradrag for lønudgifter til reparation og udvendig vedligeholdelse som f.eks. udskiftning af vinduer og tag mv.

Ønsket med ordningen er at få færre til at vælge sort arbejde og gør-det-selv løsninger, når der skal udføres opgaver i hjemmet.

Størrelsen af tilskud

Ordningen medfører, at der ydes et tilskud på godt 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune. Dvs. at hvis man betaler kr. 1.000 kroner i løn til rengøringsdamen, vinduespudseren, tømreren, gartneren eller babysitteren, får man 320 kroner tilbage i skat.

Til forskel fra sidste års renoveringspulje, skal man ikke søge om en forhåndsgodkendelse, før man ringer til vinduespudseren eller børnepasseren.

Krav til at være omfattet af ordningen.

For at være omfattet af ordningen er det et krav at man er fyldt 18 år. Beløbet kan årligt maksimalt udgøre kr. 15.000 pr. person, samt årligt for husstanden maksimalt kr. 30.000. Er der hjemmeboende børn over 18 år i husstanden, kan det samlede fradrag, der kan anvendes til lønudgifter til serviceydelser i hjemmet dog blive større.

Forsøgsordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet gælder både for ejere, lejere og andelshavere. Dog skal man være opmærksom på at det kun er lønudgiften man selv skal afholde til f.eks. malerarbejde der er fradragsberettiget. Dette medfører at man som f.eks. lejer ikke kan få tilskud til renoveringsarbejde som udlejer bekoster i forbindelse med fraflytning som led i en endelige flytteopgørelse, idet det vil være udlejer der betaler for denne ydelse.

Hvordan fungerer det i praksis

Ordningen er udformet på en sådan måde, at hverken køber eller sælger skal oprettes eller registreres i forhold til ordningen.

Via et betalingsmodul i SKAT’s tast-selv-modul, som man logger ind i med NemID eller tast-selv-kode, betaler køber for ydelsen via en kortbetaling (Dankort). Hermed sikres det at køber entydigt identificeres. Køberen indtaster endvidere de oplysninger, som er nødvendige for at identificere sælgeren, ydelsens art og ydelsens pris, samt den andel af ydelsen, som vedrører arbejdsløn og dermed er fradragsberettiget.

Oplysningerne i betalingsmodulet vil efterfølgende blive anvendt til at summere betalingerne til et fradrag på køberens årsopgørelse, for det år hvor ydelsen er betalt.

Serviceydelser der er omfattet af forsøgsordningen

Hjemmeservice/husholdningsarbejde i hjemmet.

Almindelig rengøring:

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask – i forbindelse med anden rengøring
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv.

Vinduespudsning:

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning i hjemmet:

 • Babysitning
 • Hente og bringe børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet

Almindeligt havearbejde mv.:

 • Græsslåning
 • Hækklipning
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning

Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger

Boligens ydre rammer

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installering eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarme units
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Maler- og tapetserarbejder

Kilder:

Folketinget

Finansministeriet

Dertil henviser vi til hjemmesiden www.bolig-fradrag.dk der uddybende beskæftiger sig med ordningen.