Det er næppe blevet overset af nogen at den globale økonomi de sidste 14 dage har været igennem endnu en voldsom rystetur. En rystetur som ikke er stilnet af endnu. 

Gældskrisen i Europa, et nervøst sommermarked og nedgraderingen af USAs statsobligationer var de udløsende faktorer, og disse problemer har skabt en generel stemning af krise og mangel på tillid til fremtiden hos mange investorer - Eller en tro på at de andre har mistet troen…

En sådan tillidskrise udløser en generel bevægelse hvor folk flytter penge fra aktier til obligationer (og mere eksotiske aktiver som guld). Resultatet er fald i aktiekurserne og stigende obligationskurser – hvilket giver lavere rente. Det forekommer i den forbindelse barokt, at resultatet af nedgraderingen af de amerikanske statsobligationer blev en øget efterspørgsel på netop disse papirer, fordi alle flygter ud af aktier og i den forbindelse vælger de netop nedgraderede papirer som ”sikker havn”.

Den positive historie er, at danske realkreditobligationer også har fået karakter af sikker havn, og vi har set store kursstigninger (og dermed også rentefald) gennem to uger nu. Kursen på et 4% fastforrentet lån er i niveauet 97 – 98, og dermed meget attraktivt, hvis man skal have en lang rentedækning. Den korte F1 rente er omkring 1,5 %.

Vi gør således udtrykkeligt opmærksom på, at har man aktuelle lånesager eller nært forestående lånebehov, og ønsker man fast rente, bør man skynde sig og overveje at lukke sagen meget snart. Renteniveauet er historisk set godt, og situationen er usikker og kan ændres meget hurtigt. Derfor vil vi også på det kraftigste opfordre alle til at kurssikre lån i fastforrentede obligationer!

Vi vil som altid ikke spekulere i den fremtidige renteudvikling, men når man ser på renterne på 2-5 års sigt, så synes det ret klart at markedet lige nu ikke priser forventninger om inflation eller rentestigninger ind på dette sigt. Renten på 3 og 5 års sigt er hhv. 1,7 % og 2,2 %. Det er også meget lave renter! Hvor alle for få måneder siden primært så et scenarier for sig med svagt stigende renter de kommende år, så må man nu også arbejde med et nyt forholdsvis sandsynligt scenarie. Et scenarie hvor vi går i stampe med lav vækst, lav inflation og lav rente i måske mange år. En ubehagelig situation, men en situation med lav rente. Men situationen ER meget usikker og dette skal man tage hensyn til hvis man har meget gæld.

Hvis man har et aktuelt lånebehov, fordi der er brug for at foretage arbejder på ejendommen inden for den nærmeste fremtid, giver den lave rente og de generelt fornuftige priser på arbejder en fantastisk mulighed for at få tingene gjort væsentligt billigere end det ellers ville være tilfældet. Dette kan være en meget større gave end de mere eller mindre tilfælde støtteordninger, som politikerne lover som et led i den igangværende valgkamp.