Vi har gennem længere tid skrevet i vores rentekommentarer at situationen omkring renten og vejen ud af krisen var meget usikker. 

Vi har således også længe arbejdet med både et scenarie med fortsat lav rente og et andet scenarie med stigende renter.

De seneste uger har vi set svagt faldende renter på både de korte lån og den faste 30-årige rente. Kursen på 5% obligationen er gået over 100 forleden. Dette betyder bl.a. at ønsker man at hjemtage fast forrentede lån inden for den nærmeste fremtid, er man nu henvist til 4% obligationer med en aktuel kurs på 93,9 og dermed et forholdsvis stort kurstab. Er man i markedet for et fastforrentet lån skal man således være meget opmærksom disse dage, da 5% kan åbne igen, ved blot et mindre kursfald.

Den seneste tids rentefald skal nok ses som et udtryk for, at holdningen om at vi ikke er ude af krisen og at der stadig ligger store udfordringer foran os, breder sig i finansmarkederne lige nu. Gældskrisen i Sydeuropa er slet ikke løst. Der tales stadig mere og mere åbent om en ”restrukturering” af den græske gæld, hvilket på dansk betyder en kontrolleret betalingsstandsning eller udskydelse og dermed halv statsbankerot. Et scenarie der vil belaste banker og investorer ganske betydeligt og medføre stor usikkerhed de kommende år. Det ligger stadig i kortene at ECB (Den europæiske centralbank) vil hæve renten en smule frem mod et ”normalt niveau”, men de dårlige økonomiske nøgletal, der er et udtryk for at europæisk økonomi har svært ved at komme i gang igen, og problemerne omkring gældskrisen, må ses som indikatorer på at denne proces trækker ud. Dertil kommer stigningerne, når du kommer, forventes i små ryk (0,25%) fra et meget lavt udgangspunkt.

Ser man på forventningerne i rentemarkedet, så tegner de til en stigning i den korte rente på ca. 0,3-0,5% point til udgangen af året og yderligere 0,5% point til udgangen af 2012. Dvs. at vi ser på en situation med en markedsforventning om meget lav rente i hvert fald halvandet år endnu.

Afslutningsvis minder vi om at udfaldsrummet fortsat er meget stort og meget usikkert og at de aktuelle fald nok giver lave renter en tid endnu, men de er jo udtryk for en pessimisme i markedet. Vi mener således også at tidligere anbefalinger om nu at indrette sin økonomi på et renteniveau omkring 4% på den korte rente er mere vigtigt end nogensinde.