Nye generelt uændrede offentlige vurderinger skaber nok sikkerhed om priserne på andelsboliger et par år frem. 

Samtidig ser vi generelt tegn på en positiv udvikling i markedet for denne boligtype.

Vi har nu modtaget de nye offentlige vurderinger for andels- og udlejningsejendommene. Vurderingerne har som varslet vist sig at holde en stort set uændret værdi. Hvor der er fald er der for det meste tale om meget små ubetydelige justeringer.

Dette var ventet da SKAT, jf. tidligere indlæg, havde været ud og meddele at man ikke mente at have statistisk grundlag for at sige at markedspriserne siden sidste vurdering var faldet. Det er relevant i den forbindelse at påpege at SKAT oplyste at det var på grund af en meget lav omsætning i denne type ejendomme. Ikke at der reelt stadig blev handlet til priserne fra 2008!

Grundlæggende bør man nok være kritisk overfor SKATs håndtering af vurderingerne, og vi har i hvert fald en fornemmelse af, at der er tale om en meget politisk bestemt vurdering, der tager udgangspunkt i, at man ikke ønsker at bringe yderligere problemer til andelsboligsektoren.

Det er isoleret set godt, men det stiller også helt grundlæggende spørgsmål ved, hvad man vil med vurderingssystemet og maksimalprissystemet. Det er der ikke nogen klare svar på, men det er næppe holdbart på sigt, at vi får politiske vurderinger, der er pakket ind i statistisk usikkerhed.

Uanset dette, så står vi nu med nye vurderinger og forventer nogenlunde uændrede maksimalpriser i vores andelsboligforeninger de kommende to år, da valuarerne sjovt nok ser ud til at have samme holdning som SKAT på dette punkt…

Denne sikkerhed omkring maksimalpriserne falder sammen med en tilsyneladende svag positiv udvikling i priserne på andelsboliger. Vi ser generelt mange handler i øjeblikket – også selv om der har været usikkerhed om de kommende vurderinger. Dertil begynder vi at se flere og flere handler i vores sunde foreninger, hvor der handles til maksimalpris eller med rent symbolske afslag! Her er tale om velplacerede lejligheder i gode velbeliggende foreninger. Det er en situation vi ikke havde for et år siden!

Meget tyder således på at markedet for andelsboliger modnes i disse år. Hermed menes at særligt køberne og deres banker er blevet bedre til at vurdere varen og at markedet derfor ser ud til ”cleare” på mere korrekte priser. Både for de gode og de knap så gode andele. Alt i alt en positiv udvikling, nok også båret lidt frem af lave renter.

Denne udvikling betyder dog ikke at vi vender tilbage til tidligere tiders meget nemme salg. Salget af en andelsbolig er fortsat en vanskelig størrelse og vi ser nu at prisen inden for den enkelte foreningen varierer ganske meget alt efter beliggenhed og vedligeholdelsesmæssig stand. Vi må således kraftigt anbefale at man som sælger sørger for at få en professionel vurdering af sin andel før man evt. selv prøver at sælge, dvs. betaler en mægler for en vurdering eller bruger en mægler til selve salget. Hvis ikke risikerer man at give afslag, som det slet ikke var nødvendigt at give.