Realkreditinstitutterne har ændret på omkostningerne ved refinansiering af rentetilpasningslån. Den såkaldte kursskæring er forhøjet betydeligt og opkræves nu reelt ved hver rentetilpasning.

Vi har set en meget flad renteudvikling på det sidste. Både de lange renter og de korte renter er meget stille, og der sker ikke meget nyt, som kan begrunde en ændring i den finansielle strategi og de anbefalinger vi tidligere har givet.

Og dog…

Kursskæring var tidligere et gebyr, som realkreditinstitutterne kun pålagde ved salg af nye lån, men bliver nu en løbende udgift ved rentetilpasningslån..

Da F1-lån refinansieres hvert år, betyder kursskæringen, at F1-lån får et reelt rentetillæg på 0,20 %. Et F5-lån, der refinansieres hvert 5. år, får til gengæld kun et tillæg på 0,04 %, fordi kursskæringen kun skal betales hvert 5. år.

Dette er et led i en strategi for at presse kunderne over i obligationer med længere løbetid. Det betyder, at et F3-lån i dag faktisk koster nogenlunde det samme som et F1-lån, og det betyder selvfølgelig også, at vores anbefaling flytter sig i retning af F3-lån og F5-lån, som dermed kun er marginalt dyrere end F1-lånene.

Som altid skal man dog være opmærksom på, at alle rentetilpasningslån bygger på inkonvertible obligationer, og det indebærer en indlåsningseffekt ved yderligere rentefald. Det skal holdes op imod den sikkerhed for stigende renter, som lånene giver.

Vi anbefaler alle foreninger med rentetilpasningslån at drøfte finansieringsstrategien med deres administrator inden rentetilpasningen. For de foreninger, der har tilpasning i december, skal det ske i løbet af oktober måned, hvis vi skal nå at foretage profilskift til F3 eller F5.

Vi har det egentlig godt med, at der er flere der bør vælge lidt længere løbende lån, selvom vi selvfølgelig ikke brydes os om, at det sker ved at en lånetype reel bliver ”chikaneret” ud af markedet og låntagerne presset gennem højere gebyrer.

---

Løfter vi blikket en anelse, så må vi sige, at vi ikke rigtig ser nogen nye indikationer på at markederne skal flytte sig op eller ned.

Vi holder meget øje med inflationstallene, for alle de tiltag, som centralbankerne tager rundt omkring i form af QE, lave renter, tilsagn om vedvarende lave renter, tilsagn om støtteopkøb osv. er alt sammen tiltag, som efter de økonomiske lærebøger skal føre til inflation.

Omvendt viser de seneste tal faktisk, at inflationen i Danmark ikke er stigende. Den liggende omkring 2,5 % p.a.

I Japan er det ikke lykkedes at skabe inflation i de sidste 20 år, selvom der har været ført en politik, der burde skabe rum for inflation.

Vi ved ikke om, lærebøgerne skal skrives om, eller om vi står med en enorm ketchupflaske og ryster og ryster. I sidste tilfælde så skal der nok ske noget før eller senere…

Imens vi venter holder vi fast i vores gamle anbefalinger, men opfordrer vores kunder som har en strategi baseret på kort rente og F1 lån at se på en profilændring til F3 eller F5 ved den kommende refinansiering.