En svindler køber andelsboliger til spotpris, lejer dem ud men betaler hverken for boligen eller boligafgiften til andelsboligforeningen. Foreningen lider derfor store økonomiske tab og må sætte lejeren på gaden.

Fire andelsboligforeninger i henholdsvis Aarhus, Kastrup og på Frederiksberg har haft nogle meget ubehagelige oplevelser med en svindler. Vi har i Administrationshuset kun meget få nødlidende ejendomme i administration, men i én af disse har vi en lignende sag.

Vores brancheforening Ejendomsforeningen Danmark har nu, på vegne af en række administratorer, politianmeldt svindleren, så bedrageriet kan stoppes. Svindleren har benyttet den samme fremgangsmåde i alle tilfældene.

"Hans forretningsmetode går ud på at købe en andelsbolig i en økonomisk presset forening. Andelsboligen kan her købes til spotpris. I et tilfælde har svindleren betalt 3.500 kr. og i et andet tilfælde kun betalt en krone for en andel i foreningen. Efterfølgende har han lejet andelsboligerne ud og opkrævet depositum og forudbetalt leje for op mod 60.000 kr. pr. lejlighed. Han undlader derefter at betale boligafgiften videre til andelsboligforeningen", siger Torben Christensen. Anders Scheel Frederiksen er advokat for en af de berørte foreninger.

"Desværre er det umuligt fuldt ud at gardere sig mod den slags plattenslagere. Jeg er dybt rystet over, at pågældende kan finde på at svindle med så store omkostninger til følge for helt almindelige mennesker. Det er en meget ulykkelig situation, dels fordi de berørte andelsboligforeninger typisk i forvejen er pressede økonomisk, men alligevel må afholde en masse omkostninger for at få rettet op på tingene igen, og dels fordi at den stakkels lejer, som bliver sat på gaden, mister sit hjem og en masse penge", siger Anders Scheel Frederiksen.

Lejere skal være opmærksomme potentielle lejere bør derfor også være ekstra opmærksomme, når de overvejer at leje en bolig i en andelsboligforening. Det vil nemlig være lejeren og andelsboligforeningen, der ender med at skulle udrede tabet i den pågældende situation.

"Den person, som har lejet lejligheden, får formentlig aldrig sit depositum og den forudbetalte leje retur. Og selvom lejer betaler sin husleje, så vil han ganske ufrivilligt blive bedt om at fraflytte lejligheden, fordi svindleren ikke betaler boligafgift til foreningen og derfor bliver ekskluderet", siger Torben Christensen.

Hvad kan man så gøre for at imødegå denne situation?

I nødlidende foreninger med meget lav eller negativ andelskrone er det vanskeligt og problemstillingen er blot én af de mange der opstår når andelene handles meget tæt på eller til 1 kr.

Generelt kan man i denne slags foreninger være meget opmærksom og reagere meget hurtigt og kontant (med eksklusion) hvis boligafgiften ikke betales kort efter overtagelse.

En mulighed er også at ændre vedtægterne så der betales et stort depositum til foreningen med køb. F.eks. 6 md. boligafgift. Dette udhuler svindlerens umiddelbare udbytte betydeligt og dækker foreningen ind til en vis grad.

Endelig kan man begrænse adgangen til udlejning, følge op på dette og undlade at godkende handlen hvis man mener den købes med henblik på udlejning og dette ikke er tilladt i foreningens vedtægter.

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark