En ny undersøgelse viser, at kun 2,6 procent af landets andelsboligforeninger har én af de problematiske renteswapaftaler.

En ny undersøgelse, som bl.a. Administrationshuset har bidraget til, viser, at kun 7,3 procent af landets andelsboligforeninger har en aftale om en renteswap. Og det er kun 2,6 procent af foreningerne, der har en potentiel problematisk renteswap.

I administrationshuset har vi aldrig ment at renteswaps var særlig egnede til finansiering af andelsboligforeninger, så vi har kun ganske få af denne type aftaler, og kun af den korte mere uproblematiske type. Renteswap'erne er dog løbet lidt med den mediemæssige dagsorden, og til tider har det fremstået som om hele andelsområdet var viklet ind i dårlig finansiering.

Den nye undersøgelse viser imidlertid, at kun ganske få andelsboligforeninger har en aftale om en renteswap, nemlig 7,3 procent og hovedparten af disse swap-aftaler er af den korte typer der er umiddelbart sammenlignelige med f.eks. et F10 lån, som de færreste er særlig forbeholdne overfor.

Ejendomsforeningen Danmarks nye undersøgelse viser, at det kun er 2,6 procent af alle andelsboligforeninger, som har en lang (20-30 år) og dermed potentiel problematisk renteswap.

Undersøgelsen bygger på tilbagemeldinger fra 1.388 andelsboligforeninger med godt 45.000 andelsboliger, hvilket svarer til omkring 22 procent af landets andelsboliger. Undersøgelsen tegner derfor et godt billede af anvendelsen af renteswaps på andelsboligmarkedet.

Undersøgelsen tegner et noget andet billede af anvendelsen af renteswaps i andelsboligforeningerne, end det billede der har været tegnet i medierne den seneste tid og problemet omkring disse swap-aftaler synes groft overvurderet.

Ejendomsforeningen Danmarks undersøgelse

Antal I procent af total
Foreninger med renteswap 101 7,3 %
Heraf:
- 30-årig renteswap 36 2,6 %
- 3-10-årig renteswap med fast rente 49 3,5 %
Anden type swap f.eks. renteloft 16 1,2 %
Foreninger uden renteswap 1.287 92,7 %
I alt 1.388 100 %

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.