Der er pr. 1. oktober 2012 fastsat nye og højere satser for skattefri godtgørelse / honorar til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillig i bl.a. boligforeninger er offentliggjort pr. 1/10 2012.

Den 29. september 2012 bleve bekendtgørelse nr. 961 af 25/9 2012 vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse (honorar) til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.

Af bekendtgørelsen fremgår det bl.a., at satserne for udbetaling af skattefri telefon- og kontorholdsgodtgørelse er ændret til følgende:

Telefonsamtaler og internetforbrug : 2.300 kr. pr. år.

Administrative omkostninger fx kontorartikler, porto og møder kan der udbetales 1.400 kr. pr. år

Eller i alt 3.700 kr. pr. år.

De generelle regler for udbetaling af godtgørelser mv. er uændret således at

  • Udbetales godtgørelse med beløb, der overstiger de nævnte satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt til den pågældende, skattepligtige. De almindelige regler om indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og oplysningspligt vil herefter være gældende. § 5.
  • Foreningen kan i stedet for udbetaling af godtgørelse efter ovenstående satser, vælge at godtgøre udgifterne efter dokumentation ved eksterne originale bilag. § 6.
  • Der kan ikke for et indkomstår skattefrit udbetales godtgørelse samtidig med, at udgifter refunderes efter regning. Dette princip gælder for hver af de anførte udgiftstyper for sig. § 7.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2012 og kan findes her >>>