Vi modtager i Administrationshuset A/S en del henvendelser om hvorvidt man som forening skal vælge en lovpligtig arbejdsskadeforsikring eller kollektiv ulykkesforsikring, eller ligefrem begge dele.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring dækker skade på ansat vicevært og hos nogle forsikringsselskaber tilfældig ulønnet medhjælp. Ulønnet ”medhjælp” kan være bestyrelsesformand der anmoder en beboer eller et andet bestyrelsesmedlem om at skovle sne og denne så laver ulykke på sig selv (personskade) eller sine briller (tingskade). Dækningssummer er efter statens takster alt efter méngrad.

Kollektiv ulykkesforsikring dækker skade på beboere der deltager i fælles frivillige arbejdsweekender og dækker f.eks. død og invaliditet med kr. 500.000, samt tandskade og brilleskade. Uagtet den enkelte beboer måske har en privat ulykkesforsikring er man typisk i et gråzoneområde – da privat ulykkesforsikring i nogle tilfælde vil vælge at afvise, grundet beboer arbejder for en selvstændig juridisk enhed, nemlig foreningen.

På denne baggrund mener vi i Administrationshuset, at lovpligtig arbejdsskadeforsikring altid bør tegnes, da det er de færreste som ikke lige yder en medhjælp til foreningen i løbet af året. Præmien herfor afhænger af dækningsomfang og dvs. hvor mange personer der ca. må antages at gå under lønnet og ulønnet medhjælp. Præmien vil typisk andrage to til tre tusinde kr. årligt.

Kollektiv ulykkesforsikring bør tegnes hvis man f.eks. har fælles arbejdsweekender i foreningen, da skader her typisk ikke vil være omfattet af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, idet forsikringsselskaberne er blevet meget mere opmærksomme på forløb omkring skader i foreningerne og dermed ikke ønsker at dække evt. skader/ulykker.

Bemærkes skal det for god ordens skyld, at der er tale om en gråzone og at kollektiv ulykkesforsikring kan tegnes for et beskedent beløb af pt. kr. 718 pr. år igennem vores forsikringsmægler Willis. På denne baggrund anbefaler vi også at man som forening tegner en kollektiv ulykkesforsikring hvis man har arbejdsweekender i foreningen.

Hvis tilbud på arbejdsskadeforsikring og / eller kollektiv ulykkesforsikring ønskes, er man velkommen til at kontakte Kenneth Hasselby hos Willis på e-mail keh@willis.dk.

Skulle der være behov for en videre dialog omkring ovenstående, er man velkommen til at kontakte Willis hvis man allerede er i en forsikringsordning igennem Willis, eller foreningens administrator hos Administrationshuset A/S for yderligere oplysninger om nuværende forsikringsdækning mv.