Kursen på gode gammeldags 4% obligationer med afdrag er kommet over 100, og at realkreditinstitutterne derfor har lanceret en ny 3,5% obligation. Et lån i denne obligation vil give en fast rente i 30 år på lidt under 4% og kan optages med en god kurs (97,2).  

Da lånet er konvertibelt, kan det lægges om ved fremtidige renteændringer. Det er pt. et meget godt tilbud for alle med præference for fast rente!

Hen over december måned er renten faldet yderligere. Den var i forvejen meget lav, og faldet skete under de store årlige refinansieringsauktioner, hvor renten på langt de fleste rentetilpasningslån fastsættes for den kommende periode. Det har givet rekord lave renter på rentetilpasningslån, og de fleste fik en ny rente på mellem 1,06% og 1,24% for et F1 lån afhængig af realkreditinstitut. En utrolig lav rente. Samtidig så vi at de mellemlange renter (3-5 år) også blev meget lave idet de landede på ca. 1,6% og 2,1% for hhv. F3 og F5. Den ti årige rente (F10) landede på ca. 3,0%.

Som vi skrev i vores sidste rentekommentar giver den lave rente nogle enestående muligheder for at lave noget meget billig mellemlang rentesikring. Har man et F1 lån kunne man i forbindelse med rentetilpasningen ændre det til et F3 eller F5 lån. For dem der rentetilpasser 1/4 er dette fortsat en meget relevant mulighed. Andre kan tænke over muligheden det kommende år.

Den vigtigste nyhed er dog at kursen på gode gammeldags 4% obligationer med afdrag er kommet over 100, og at realkreditinstitutterne derfor har lanceret en ny 3,5% obligation. Et lån i denne obligation vil give en fast rente i 30 år på lidt under 4% og kan optages med en god kurs (97,2). Da lånet er konvertibelt, kan det lægges om ved fremtidige renteændringer. Det er pt. et meget godt tilbud for alle med præference for fast rente!

Den nye obligation kan udløse en lille konverteringsbølge fra 5% obligationslån til 3,5% obligationslån. Vi har dog generelt løbende optimeret vores andelsboligforeningers lån, og de fastforrentede lån ligger overvejende i 4% obligationer. Så mulighederne for vores andelsboligforeninger er begrænsede. De foreninger, der stadig har 5% obligationer, skal vi i gang med at kigge nærmere på.

En anden anbefaling kan være at hvis man har en mellemhøj belåningsgrad (ca. 4-7.000 kr./kvm. i en andelsboligforening), og står man i 100% i rentetilpasningslån, bør man overveje om man skal dække sig lidt ind ved at lave en delvis omlægning til de nye 3,5% lån. Man kunne f.eks. omlægge, således at man sidder med 50% i F1 og 50% i 3,5% fast rente. Står man i korte rentetilpasningslån, har man en mellemhøj belåningsgrad og har man ikke råd til betydelige rentestigninger, bør dette overvejes.

Så langt så godt – krisen bringer os lige nu rekord lave renter. Men hvad kan krisen og den omfattende uro ellers bringe? Kan disse meget lave renter fortsætte?

Svaret på dette må nok være nej. Vi vil ikke spå om hvad der kommer til at ske med gældskrisen, den finansielle sektor, rentemarkederne og de generelle konjunkturer. Det er ganske enkelt ikke muligt. Situationen lige nu er ekstrem kompleks og udfaldsrummet er meget stort. Det er nemt at opstille en lang række ret sandsynlige meget forskellige scenarier.

Der er dog tre gode grunde til at den lave rente ikke umiddelbart vil vare ved.

  1. For det første er renten lav på grund af krisen, og centralbankerne sidder klar til at hæve renten igen, hvis der kommer tegn på bedring, eller hvis inflationen pludselig viser sig.
  2. For det anden er den danske rente lige nu trykket ekstra langt ned af Euro-uroen. Danske kroner er blevet en flugtvaluta, som man placerer sig i, når man skal krybe i ly. Det er den status Schweizerfranc har haft i årevis. Det betyder dog også, at når Euro-uroen er væk, så vil renten stige igen. Også den krise løses på et tidspunkt.
  3. For det tredje har Realkreditrådet meldt ud, at F1 lånene har for stor refinansieringsrisiko og hele den finansielle sektor skal igennem nogle store omlægninger de kommende år. Det har vi skrevet lidt om tidligere, og der er en reel risiko for, at F1 lånene bliver fjernet fra markedet eller ændret i sin form, indenfor en overskuelig fremtid. Det vil nok også betyde øgede renter.

Den nuværende situation grundlæggende er derfor ret speciel og ekstrem. Det er meget svært at se at det kan blive en langvarig normaltilstand, og den må derfor betragtes som midlertidig. Situationen lige nu er den, at pengene flyder ind i Danmark og dermed til danske låntagere som jer. Valutareserverne slår rekord, og der er meget lidt tiltro til aktierne hvilket også gør obligationer dyrere og renterne lavere. Det er forhold, som man ikke skal satse på (eller håbe på) er en blivende situation. Hvad der kommer til at ske ved vi ikke, men det er mest sandsynligt at forholdene er ændrede til noget andet før end senere – og den slags sker ofte før man venter det. Det er således nok en idé ikke at tøve for meget hvis man vil agere på de muligheder, som situationen giver.