Gældskrisen i Sydeuropa og de følgende negative perspektiver for Europas økonomi giver, jf. vores seneste rentekommentar, en kapitalflugt til Danmark og en meget lav rente i det danske realkreditsystem.

Denne udvikling udløser en række vigtige begivenheder i lånemarkedet disse dage og vi har bl.a. noteret os følgende af særlig relevans for vores kunder:

Nye 3% lån er tilgængelige: 3% konverterbare 30 årige obligationslån er åbnet og handles til en fornuftig kurs. Kursen på 3,0% svinger omkring kurs 96-97. Dette giver anledning til eftertanke. Se vores seneste rentekommentar. Klik her >>>

Tolagsbelåning er realitet: Nykredit har meldt ud at planen om tolagsbelåning bliver en realitet hos Nykredit og Totalkredit pr. 25. juni. Kort fortalt betyder dette en mere kompliceret lånestruktur med forskellige regler for lån over og under 60% af ejendommens værdi. I 1. lag (fra 0%-60%) er der frie rammer til bl.a. at vælge variabelt forrentede afdragsfrie lån. I 2. lag (fra 60%-80%) vil der ikke være adgang til afdragsfrihed og korte rentetilpasningslån (F1 - F3). Vi har omtalt tolagsbelåning i tidligere artikel, så hvis det er relevant læs denne. Hvis man har noget i klemme kan man muligvis nå at reagere idet der muligvis stadig udstedes lånetilbud efter de gamle regler.

Nationalbanken har sænket renten: Nationalbanken har sænket en række af de toneangivende renter med 0,1 procentpoint. Det er ikke meget, men det er vigtig signalgivning og må tages til udtryk for at situationen med lav vækst, kapitalflugt til Danmark og meget lave renter forventes at trække ud. Det kan i den forbindelse nævnes at Realkredit Danmark netop har revideret deres (14 dage gamle) renteforventninger. RD har sænket forventningen til renterne ved årets udløb på alle typer lån og forventer således også at der er tale om en situation der vil vare ved en tid.