Efter flere intense forhandlinger i weekenden imellem regeringen og oppositionspartierne, er denne ordning nu igen blevet en mulighed, da boligjobordningen er en del af den netop vedtagne vækstplan DK del 1.

Vi har tidligere skrevet om boligjobordningen der udløb den 31. december 2012.

Efter flere intense forhandlinger i weekenden imellem regeringen og oppositionspartierne, er denne ordning nu igen blevet en mulighed. Boligjobordningen er en del af den netop vedtagne vækstplan DK del 1.

Aftalen er indtil videre gældende for den resterende del af 2013 og 2014.

Boligjobordningen også kaldet ”håndværkerfradraget” kan desuden benyttes med tilbagevirkende kraft for hele 2013.

Ordningen tilgodeser bl.a. behovet for bedre boliger og mere energieffektive boliger, idet der med ordningen gives fradrag for lønudgifter til reparation og udvendig vedligeholdelse som f.eks. udskiftning af vinduer og tag mv.

Ordningen giver fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet og gælder både for ejere, lejere og andelshavere. Dog skal man være opmærksom på at det kun er lønudgiften man selv skal afholde til f.eks. malerarbejde der er fradragsberettiget. Dette medfører at man som f.eks. lejer ikke kan få tilskud til renoveringsarbejde som udlejer bekoster i forbindelse med fraflytning som led i en endelige flytteopgørelse, idet det vil være udlejer der betaler for denne ydelse. I foreningerne ydes der ikke tilskud til projekter i foreningerne medmindre det er ejeren/andelshaveren der har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse. Dette vil være meget atypisk og derfor henvender ordningen sig primært med tilskud til en rækkes bygge- og renoveringsopgaver i hjemmet - se også vores tidligere artikel herom via dette link

Kort fortalt er der tale om at enhver boligejer kan trække op til kr. 15.000 af håndværkernes arbejdsløn fra i skattefradrag om året. En husstand kan i alt hente kr. 30.000 i skattefradrag på arbejdslønnen. Ordningen er endvidere udvidet til også at omfatte sommerhusejere.

Beregn, hvor meget du kan få i håndværkerfradrag via dette link

Kilde:

www.energihjem.dk