Vi modtog forleden hovedparten af de nye offentlige vurderinger gældende pr. 1/10 2012 og de viser grundlæggende en uændret ejendomsværdi.

Vi har gennemgået de 100 først modtagne vurderingerne og sammenlignet dem med seneste vurdering, af 1/10 2010. Vi kan konstatere at ca. 95% af ejendommene har modtaget en uændret vurdering og i de resterende 5% af ejendommene, ser vi kun meget små fald. En enkelt ejendom falder med 4% og resten falder under 2%. Dvs. symbolske forskydninger da der også er tale om lavt belånte foreninger.

Rygter fra kollegaer i branchen, med flere i provinsen, lyder at der i de større provinsbyer på Sjælland ses fald på ca. 10%.

Grundlæggende uændrede vurderinger er godt nyt! Det skaber ro omkring foreningerne og markedet de kommende to år og vi sniger os behændigt uden om nogle af de problemer og ekstraordinære generalforsamlinger som et fald ville have udløst.

Man kan naturligvis filosofere lidt over hvad der ligger til grund for disse uændrede vurderinger, når vi har set reelt faldende priser på visse typer udlejningsejendomme siden toppen af boligmarkedet for 3-4 år siden. Vi har bl.a. set en række stiftelser af nye andelsboligforeninger hvor andelshaverne køber ejendommen betydeligt under den offentlige vurdering og under det niveau vi ser i mange valuarvurderinger.

På den anden side har man også konstateret en stigende udenlands interesse for større velbeliggende danske boligudlejningsejendomme, som betragtes som forholdsvis sikkert marked med godt langsigtet potentiale. Særligt i København kan dette nok holde en vis hånd under markedet. Endelig må man konstatere, at i modsætning til for 2 år siden, så handles der i dag boligudlejningsejendomme, så SKAT burde denne gang have et reelt grundlag at lave disse nye vurderinger ud fra.

De nye vurderinger ligger på foreningens intranet i mappen:

\Foreningsdokumenter\Ejendomsvurderinger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kontakt din administrator i huset.

Bonusinformation:

De offentlige vurderinger udarbejdet hvert 2. år. Lige år (1/10 2012) er det vurderingerne på erhvervsejendomme og andelsboligforeninger. På ulige år der det vurderingerne på private ejerboliger. Læs evt. mere her >>>