Skatteministeriet handlingsplan, der skal rette op på de mange fejl i forbindelse med de offentlige ejendomsvurderinger, giver udfordringer for andelsboligforeningerne

Tidligere på måneden fremkom Skatteministeriet med en handlingsplan, der skal rette op på de mange fejl i forbindelse med de offentlige ejendomsvurderinger.

En del af planen er, at der ikke skal komme nogen nye vurderinger før 2016. Det giver naturligvis en udfordring for de mange andelsboligforeninger, der anvender den offentlige ejendomsvurdering til at fastlægge den lovlige maksimalpris for andelsboligerne.

Som det ser ud nu, vil grundlaget for beregning af maksimalprisen blive fastfrosset. Det er principielt problematisk, at andelshaverne på den måde kan se deres formue fastfrosset i de næste 3 år, og dette bør give foreningerne anledning til at vurdere deres muligheder.

Det er i den forbindelse vigtigt at påpege, at ejendomsvurderingerne ikke nødvendigvis tidligere har været udtryk for nogen sandhed. Det påpegede vi allerede i en artikel i 2007. Dengang fik vi meget mystiske og utroligt forskellige vurderinger, og det er derfor ikke overraskende, at der nu også er andre, der synes, at de offentlige vurderinger er præget af tilfældighed.

Hvis man ønsker en vurdering, der har sandhedsværdi, er der nok ikke nogen vej udenom en valuarvurdering. Selvom valuarvurderingerne er blevet kritiseret for at være opskruede, findes der mange udmærkede og seriøse valuarer, der leverer et rigtig godt stykke arbejde. Ulempen er selvfølgelig, at en valuarvurdering koster penge.

Vi anbefaler følgende:

Hvis andelsboligerne i foreningen handles under maksimalprisen, og værdien er fastsat ved den offentlige vurdering, så er der ikke grund til at gøre noget. En ny vurdering vil blot være en omkostning for foreningen, hvor medlemmer ikke får noget ud af det.

Hvis andelsboligerne i foreningen handles til maksimalprisen, og man samtidig har en mistanke om at den aktuelle offentlige vurdering ikke er et korrekt udtryk for ejendommens markedsværdi, så bør man tage en diskussion i foreningen, om hvorvidt man ønsker at medvirke aktivt til at påvirke prisniveauet ved at rekvirere en valuarvurdering.

Denne diskussion er ikke så forskellige fra den tidligere diskussion, og vi prøvede allerede i starten af 2007 at opsummere argumenterne i artiklen her >>>

Diskussionen har ikke ændret sig væsentligt, men det har markedsforholdene, og udsigten til en fastfrysning af ejendomsvurderingerne i de næste 3 år, er naturligvis et nyt argument i debatten.

Vi har ikke nogen klar anbefaling, men vi vil gerne opfordre til, at man tager debatten ude i de enkelte foreninger, og at man på den måde aktivt forholder sig til, hvad man vil med sin andelsboligforening.

Vores administratorer er selvfølgelig altid til rådighed med oplysninger om nøgletal og handler, således at debatten kan foregå på et så oplyst grundlag som muligt. Vi kan også hjælpe med at henvise til nogle seriøse og realistiske valuarer.