Generelt skal der rigtig meget til, før køber af en ejerlejlighed kan ophæve købet og tilbagelevere ejerlejligheden til sælger. Dette gælder især, når køber har overtaget ejerlejligheden.

Hvis købsaftalen indeholder bestemmelser, der giver køber adgang til at ophæve handlen og på den måde træde tilbage fra handlen, er situationen dog anderledes. Det er den situation, hvor handlen er betinget af et givet forhold.

I sagen U.2013.1723 H har Højesteret taget stilling til en sag, hvor en nyopført ejerlejlighed havde et forventet tinglyst areal på 76 m2. Efterfølgende ved den endelige opdeling af ejendommen blev arealet fastsat til 70 m2.

Køberen havde ifølge købsaftalen ret til at ophæve aftalen, hvis arealet blev formindsket med 5 % eller mere. Det er almindeligt, at man har bestemmelser af den karakter i forbindelse med nybyggeri, hvor man ikke på forhånd har mulighed for at besigtige lejligheden eller måle den op.

I sagen havde køberen udlejet lejligheden uden tidsbegrænsning, og sælger afviste ophævelsen. Det var i den forbindelse naturligvis et problem, at køber ikke kunne tilbagelevere lejligheden til sælger uden videre.

Højesteret bestemte, at ejerlejlighedskøber kunne hæve købet, selvom ejerlejligheden var udlejet! Dommen handler også om det økonomiske opgør efter ophævelsen.

Selve sagen tog dog så lang tid, at lejeren var nået at flytte, inden Højesteret afsagde dom i sagen.